امتیازات من

لینک معرف
از طریق این لینک میتوانید کاربران دیگر را به سایت هدایت کرده و امتیاز بگیرید .

http://01iran.com

امتیازاتی که کسب کرده اید

تاریخامتیازورودی
تاریخامتیازورودی
300امتیاز برای عضو شدن در سایت
20امتیاز برای وارد شدن روزانه به سایت
20امتیاز برای وارد شدن روزانه به سایت
1امتیاز برای مشاهده لینک ها
1امتیاز برای بازدید از لینک شما
1امتیاز برای مشاهده لینک ها
1امتیاز برای بازدید از لینک شما
1امتیاز برای مشاهده لینک ها
1امتیاز برای بازدید از لینک شما
1امتیاز برای مشاهده لینک ها
1امتیاز برای بازدید از لینک شما
1امتیاز برای مشاهده یک سبک زندگی
1امتیاز برای مشاهده مطلب سبک زندگی شما
1امتیاز برای مشاهده یک سبک زندگی
1امتیاز برای مشاهده مطلب سبک زندگی شما
1امتیاز برای مشاهده یک سبک زندگی
1امتیاز برای مشاهده مطلب سبک زندگی شما
1امتیاز برای مشاهده سفرنامه
2امتیاز برای مشاهده سفرنامه شما
5,000برای سفرنامه تایید شده

چگونه امتیاز کسب خواهیم کرد

Instance مقدار محدوده
امتیاز برای عضو شدن در سایت 300 -
امتیاز برای وارد شدن روزانه به سایت 20 Maximum once per day
امتیاز برای یک دیدگاه تایید شده 1 -
امتیاز برای نوشتن یک نظر تایید شده برای لینک های دایرکتوری 2 Maximum 5 times per day
امتیاز برای کلیک بر روی لینک تبلیغاتی : %url% 5 -
امتیاز برای مشاهده خبرنامه ها 1 بدون محدودیت
امتیاز برای مشاهده لینک ها 1 بدون محدودیت
امتیاز برای بازدید از یک محصول 1 بدون محدودیت
امتیاز برای مشاهده ویدئوها 2 بدون محدودیت
امتیاز برای مشاهده مطالب دایرکتوری سینمایی 1 بدون محدودیت
امتیاز برای مشاهده یک سبک زندگی 1 بدون محدودیت
امتیاز برای مشاهده سفرنامه 1 بدون محدودیت
امتیاز برای بازدید از معرفی سایت های خارجی 1 بدون محدودیت
برای سفرنامه تایید شده 5,000 بدون محدودیت
امتیاز برای بازدید از سایت توسظ کاربری که معرفی کرده اید 1 Maximum 10 times per day
امتیاز برای عضو شدن کاربری که شما معرفی کرده اید 100 Maximum once in total
امتیاز برای مشاهده ویدئو های تبلیغاتی 5 -
امتیاز برای پست در شبکه اجتماعی 1 Maximum 5 times per day
امتیاز برای تعیین یک تصویر برای کلوپ 20 Maximum once per month
امتیاز برای تعیین یک کاور برای کلوپ 20 Maximum once per month
امتیاز برای ایجاد یک دوستی جدید 5 بدون محدودیت
امتیاز برای نوشتن یک کامنت در شبکه اجتماعی 1 بدون محدودیت
امتیاز برای پسندیدن یک نوشته 0 بدون محدودیت
امتیاز برای لغو پسندیدن یک نوشته 0 -
امتیاز برای ارسال یک هدیه 5 Maximum 2 times per day
امتیاز برای ایجاد یک کلوپ بعد از جذب ده عضو 5,000 -
امتیاز برای نوشتن یک مطلب در کلوپ 3 بدون محدودیت
امتیاز برای عضویت در یک کلوپ 2 بدون محدودیت
امتیازبرای درج یک کامنت در کلوپ 0 بدون محدودیت

چگونه از امتیازات خود استفاده کنیم :

شما این امکان را دارید که از محصولات و تبلیغاتی که در سایت وجود دارد استفاده کرده و یا درخواست واریز امتیازات را به حساب بانکی خود داشته باشید .
هر امتیاز معادل ده ریال و حداقل در خواست برداشت نقدی ده هزار تومان است .

با کلیک بر روی لینک های زیر امتیاز کسب کنید :

گوگ شو – دهکده پوشاک و مد

 

فروشگاه صفر یک ایران
مشاور سئو