برخورد جالب رونالدو با هوادار

برخورد جالب رونالدو با هوادار برای گرفتن عکس سلفی…

وقتی دعای هوادار به داد تیم میرسد

وقتی دعای هوادار به داد تیم میرسد با صدای امیرحسین میثاقیا…

برای منصور پورحیدری آبی ترین استقلالی (نود ۱۷ آبان)

برای منصور پورحیدری آبی ترین استقلالی (نود ۱۷ آبان)…