• شهراد خسروی عضو شبکه اجتماعی دایرکتوری صفر یک ایران شد 4 هفته, 1 روز قبل