نوشته‌ها

تفاوت بین طلایی و ویژه

پس از آنکه به عنوان کارفرما شرکت ، کسب و کار و فرصت بازاریابی خود را اضافه کردید و یا به عنوان بازاریاب رزومه خود را ثبت نمودید این امکان را داریدکه آنها را طلایی و یا ویژه کنید . موارد طلایی به اشکال متعددی به دیگران نمایش داده میشود و امکان دی…