فیلم سینمایی فروشنده

داستان فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی داستان از این …