کتاب الکترونیکی یک میلیون ایده در یک دقیقه

این کتاب به شما کمک میکند تا در یک دقیقه یک میلیون ایده تولید کنید و ذهنتان را برای تولید ایده های زیاد پرورش دهید .

#کتاب #دانلود

نویسنده محمد مهدی دهقان

 

بازدید در دایرکتوری سایت های ایرانی 185 نفر