نوشته‌ها

آویزان کردن پلیور بدون باقی ماندن اثر جالباسی

/
نگه داری از لباس هنر است آویزان کردن پلیور بدون باقی ماندن اثر جا…

چگونه پلیور را تا بزنیم و آویزان کنیم

/
رفته رفته که هوا رو به گرم شدن می رود و دیر یا زود باید اقدام به ت…