نوشته‌ها

آیا همۀ ما،استفاده از عطر بصورت اشتباه یاد گرفته ایم

/
برخی از عادت ها غریزی هستند: برگه خشک‌کن را می‌کشید تا الکتریسیته ساکن را…