نوشته‌ها

انواع جیب در شلوارهای جین

/
جیب اصولا از مهمترین بخش های ظاهری در پشت و جلو یک شلوار به حس…