نوشته‌ها

چگونه پلیور را تا بزنیم و آویزان کنیم

/
رفته رفته که هوا رو به گرم شدن می رود و دیر یا زود باید اقدام به ت…