نوشته‌ها

راهنمایی برای استفاده از انواع مختلف جوراب

/
در گذشته استفاده از انواع مختلف جوراب(جوراب کشی، کوتاه، بلند، جوراب شلواری و ..…