نوشته‌ها

شتسشوی لباس کشمیری در خانه و صرفه جویی هزینه ی خشک شویی

/
استفاده از روش خشک شویی برای کشمیر بسیار گران است و لزوما تنها…