نوشته‌ها

کلکسیون " لوکس ایتالیایی "برند گوچی برای بهار 2016

/
الساندرو میشل از زمان ورود خود به مجموعه گوچی عنوان مدیر خلا…