نوشته‌ها

چطور از تبدیل شدن به یک قربانی مد جلوگیری کنیم؟

/
شاید بطور کلی و خلاصه می توان گفت به کسی قربانی مد می گویند که ا…

آیا شما قربانی مد هستید؟

/
واژه "قربانی مد" اولین بار توسط اسکار دلا رنتا (اسکار آریستیدیس رن…