نوشته‌ها

رنگ قرمز برای یک روز ابری

/
روزی که ما این عکس ها را تهیه کردیم،در واقع تنها روزی در طی هفته گذش…