موارد مرتبط: لارناکا

بهم 21
شهر لارناکا در قبرس

لارناکا یکی از قدیمی ترین شهرها در کشور قبرس است و همچنین عنوان سومین شهر بزرگ این…