موارد مرتبط: لبنان

بهم 08
شهر بیبلوس در لبنان

بیبلوس لبنان با نام عربی جبیل، یک شهر باستانی فنیقی واقع در ۳۵ کیلومتری شمال بیروت در…

بهم 08
شهر طرابلس در لبنان

شهر طرابلس مرکز استان شمال و دومین شهر بزرگ لبنان می باشد که در نزدیکی ساحل و در ۸۵…

بهم 08
شهر بیروت در لبنان

بیروت پایتخت کشور لبنان است که به دلیل زیبایی و جذابیتی که دارد در جهان از آن با عنوان…