موارد مرتبط: گینه استوایی

فرو 28
شهرهای گینه استوایی

شهرهای گینه استوایی پایتخت کشور گینه استوایی،  شهر مالابو (Malabo) میباشد که ۹۳ هزار…

فرو 28
اطلاعات عمومی گینه استوایی

اطلاعات عمومی گینه استوایی   جمهوری گینه استوایی در غرب قاره آفریقا کنار خلیج…

فرو 26
کشورهایی که کمترین توریست ها رو دارند

کشورهایی که کمترین توریست ها رو دارند در این ۱۰ کشور کم بازدید باید خطر جنگ‌های داخلی،…